Bewegen brengt leven

VERGOEDINGEN

In 2024 hebben we niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij hebben geprobeerd te onderhandelen met verzekeraars over een eventueel contract. Aangezien zorgverzekeraars niet willen onderhandelen hebben wij het standaardcontract niet kunnen ondertekenen om zo toch een hoog kwaliteitsniveau in de praktijk te handhaven. In 2024 hebben wij contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: DSW, inTwente, Stad Holland, ONVZ, A.S.R, Menzis, Anderzorg, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Indien u niet verzekerd bent bij bovenstaande genoemde zorgverzekeraars betekent dat voor u dat een bezoek aan ons niet meer rechtstreeks vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. U krijgt van ons een factuur die u vervolgens zelf kunt declareren. De vergoeding die u krijgt ligt aan het type polis dat u heeft gekozen. Voor meer informatie over de verzekeringen en bijbehorende vergoedingen bij niet gecontracteerde zorg verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar. Voor verdere informatie omtrent de vergoedingen kunt u kijken op deze website. Wij adviseren voor meer informatie contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

TARIEVEN

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2024

Reguliere zitting fysiotherapie €41,-
Manuele therapie zitting €55,-
Screening €15,-
Intake en onderzoek na screening  €45,-
Intake en onderzoek na verwijzing  €45,-
Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie €65,-
Langdurige tijdrovende rapporten fysiotherapie €125,-
Toeslag behandeling aan huis €20,-
Niet nagekomen afspraak Tarief zitting
Individuele training €40,-
Groepstraining 10x €100,-

TARIEVEN

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2024

Reguliere zitting fysiotherapie
€41,-
Manuele therapie zitting
€55,-
Screening
€15,-
Intake en onderzoek na screening
€45,-
Intake en onderzoek na verwijzing
€45,-
Eenvoudige korte rapporten
fysiotherapie €65,-
Langdurige tijdrovende rapporten
fysiotherapie €125,-
Toeslag behandeling aan huis
€20,-
Niet nagekomen afspraak
Tarief zitting
Individuele training
€40,-
Groepstraining 10x
€100,-

Indien u bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Alle medewerkers staan in het kwaliteitsregister van het KNGF en zijn BIG geregistreerd. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

WET GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST (WGBO)

Deze wet regelt de rechten en plichten tussen de hulpverlener en cliënt. Klik door voor meer informatie.

WKKGZ, KLACHTENFUNCTIONARIS EN GESCHILLENREGELING

De wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) geeft nieuwe regels voor een klachten- en geschillenregeling en vervangt de wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). De WKKGZ verplicht de zorgaanbieder om intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. U kunt een klacht indienen per mail, info@fysiodebrigantijn.nl of informeren bij uw behandelaar. Wij zullen te allen tijde de klacht intern zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid oplossen binnen de wettelijke termijn van maximaal zes weken. Wanneer de cliënt daar behoefte aan heeft stellen wij via de beroepsgroep (KNGF) een klachtenfunctionaris beschikbaar hieraan zijn geen kosten verbonden. Klik hier voor onze klachtenregeling.

Mochten beide partijen er na bemiddeling niet uit komen dan wordt de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie van het KNGF.
Meer informatie kunt u vinden op de
website van het KNGF.

PRIVACYVERKLARING

Klik hier voor onze privacyverklaring.